Muaydeetsport


เพชรทองไท VSเอ็กซ์ตร้า **ไกรเพชร VSเพชรศิลา
เพชรทองไท VSเอ็กซ์ตร้า **ไกรเพชร VSเพชรศิลา
Gossip 24 11 58
Gossip 24 11 58
ปากกาเหล็ก ต.หลักสอง vs ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย
ปากกาเหล็ก ต.หลักสอง vs ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย
พนมรุ้งเล็ก เกียรติหมู่9 VS มานะศักดิ์ ปิ่นสินชัย
พนมรุ้งเล็ก เกียรติหมู่9 VS มานะศักดิ์ ปิ่นสินชัย
คนกรุงเทพ VS ยอดดีเซล **ยอดแสนเชิง สิงห์ป้อมปราบ VS ปวริศ ส.หงษ์ศิริ
คนกรุงเทพ VS ยอดดีเซล **ยอดแสนเชิง สิงห์ป้อมปราบ VS ปวริศ ส.หงษ์ศิริ

เข็มเพชร พุ่มพันธุ์ม่วง VS กีต้าร์ ว.สันต์ใต้
เข็มเพชร พุ่มพันธุ์ม่วง VS กีต้าร์ ว.สันต์ใต้
Gossip 23 11 58
Gossip 23 11 58
แสงมณี ส.เทียนโพธิ์ vs ทักษิณเล็ก เกียรตินิวัฒน์
แสงมณี ส.เทียนโพธิ์ vs ทักษิณเล็ก เกียรตินิวัฒน์
พิชิตชัยvs ลำน้ำมูลเล็ก ** ธนญชัย ธนกรยิม vs เพชรอู่ทอง อ.ขวัญเมือง
พิชิตชัยvs ลำน้ำมูลเล็ก ** ธนญชัย ธนกรยิม vs เพชรอู่ทอง อ.ขวัญเมือง
กิ่งซางเล็ก vs เสือใหญ่ ***เพชรลำสินธุ์ vs จอมพิชิต
กิ่งซางเล็ก vs เสือใหญ่ ***เพชรลำสินธุ์ vs จอมพิชิต

Gossip 20 11 58
Gossip 20 11 58
สมิงเดช เด็กไฟฟ้า VS ยอดเหล็กเพชร อ.ปิติศักดิ์
สมิงเดช เด็กไฟฟ้า VS ยอดเหล็กเพชร อ.ปิติศักดิ์
แสนเหลี่ยม VS ขุมทรัพย์ **ก้องดนัย VS เพชรงาม
แสนเหลี่ยม VS ขุมทรัพย์ **ก้องดนัย VS เพชรงาม
ฝนแปด ชูวัฒนะ VS เพชรวสรณ์ อั๋นสุขุมวิท
ฝนแปด ชูวัฒนะ VS เพชรวสรณ์ อั๋นสุขุมวิท
Gossip19 11 58
Gossip19 11 58

เพชร อ.พิมลศรี VS ประกายเพชร อีมิเน้นท์แอร์
เพชร อ.พิมลศรี VS ประกายเพชร อีมิเน้นท์แอร์
วิษณุพร VS นาวาเอก **ทับทิมสยาม VS รุ่งแสงตะวัน ศิษย์
วิษณุพร VS นาวาเอก **ทับทิมสยาม VS รุ่งแสงตะวัน ศิษย์
Gossip 13 11 58
Gossip 13 11 58
คึกคัก ป.เปาอินทร์ VS ศรนารายณ์ ส.สมหมาย
คึกคัก ป.เปาอินทร์ VS ศรนารายณ์ ส.สมหมาย
ยอดวิชา VS ฤทธิเทวดา**รถเหล็ก พบ พันธ์พยัคฆ์
ยอดวิชา VS ฤทธิเทวดา**รถเหล็ก พบ พันธ์พยัคฆ์

ชูเจริญ ดาบรันสารคาม พบ เพชรมรกต ว.สังข์ประไพ
ชูเจริญ ดาบรันสารคาม พบ เพชรมรกต ว.สังข์ประไพ
Gossip 18 11 58
Gossip 18 11 58
ฤทธิเดช ส.มีอุดร VS แรมบ๊อง ลีซอการค้า
ฤทธิเดช ส.มีอุดร VS แรมบ๊อง ลีซอการค้า
หยกดำ VS สิงห์ทอง ** ล้ำเลิศ VSโชคทวี
หยกดำ VS สิงห์ทอง ** ล้ำเลิศ VSโชคทวี
เด่นเกรียงไกร เกียรติพลทิพย์ VS เริงศักดิ์น้อย ศิษย์นิวัฒน์
เด่นเกรียงไกร เกียรติพลทิพย์ VS เริงศักดิ์น้อย ศิษย์นิวัฒน์

MUAYDEETSPORT

MUAY TIES

Lumpinee Boxing Stadium